card
/

Судалгаа шинжилгээний ажлын хүрээ

Хөгжлийн стратеги, бодлого, шийдвэр гаргалт

Хөгжлийн цогц үзэл баримтлалыг авч үзэж, олон нийтэд таниулна.

Байгалийн баялаг, нөөц, нөөцийн ашиглалт

Хөгжлийн цогц үзэл баримтлалыг авч үзэж, олон нийтэд таниулна.

Нийгэм, хүний хөгжил, сайн сайхан байдал

Хөгжлийн цогц үзэл баримтлалыг авч үзэж, олон нийтэд таниулна.

Макро эдийн засгийн өрсөлдөх чадвар: бодлого, хэрэгжилт, хяналт

Хөгжлийн цогц үзэл баримтлалыг авч үзэж, олон нийтэд таниулна.

Бүс нутаг, холбоотой болон дэмжих салбарууд

Хөгжлийн цогц үзэл баримтлалыг авч үзэж, олон нийтэд таниулна.

Кластер: бизнесийн загвар, туршилт, санаачилга

Хөгжлийн цогц үзэл баримтлалыг авч үзэж, олон нийтэд таниулна.

Мэдээ, мэдээлэл

(+976) 7575-4400 /1233/

ei@num.edu.mn

МУИС Хичээлийн V байр, 503 тоот өрөө
Бага тойруу 48 Улаанбаатар 14210