card

1962 онд тэр үеийн Сайд нарын зөвлөлийн тогтоолоор Шинжлэх ухааны академийн харьяанд Эдийн засгийн хүрээлэнг байгуулах тухай шийдвэр гарч байсан.

Танилцуулга

МУИС-ийн Эдийн засгийн хүрээлэн 1962 онд тэр үеийн Сайд нарын зөвлөлийн тогтоолоор Шинжлэх ухааны академийн харъяанд байгуулагдаж байсан. Монгол Улсын хөгжлийн зангилаа асуудлыг тодорхойлж, хөгжлийн ерөнхий схемийг гарган хөгжлийн бодлогын шийдвэр гаргалтанд нөлөөлөх хамгийн хүчтэй институци байсан. Тэр үедээ 12 сектортой, 170-аад эрдэмтдийг нэгтгэж байжээ. 1962-1990 оны хооронд байгууллагын бүтэц хэд хэдэн удаа өөрчлөгдөж байгаад зах зээлийн шилжилтийн эхэн үед системийн өөрчлөлттэй тулгарч, Шинжлэх ухааны академи болон МУИС-ийн давхар удирдлага дор үйл ажиллагаа явуулж байгаад Засгийн газрын 1997 оны 31-р тогтоолоор МУИС руу шилжиж ирсэн. Энэ хугацаанд их олон төсөл хэрэгжүүлж, олон тооны бүтээл хэвлэгдсэн байдаг.

Алсын хараа:
Эдийн засгийн хүрээлэн бол дотоодын болон гадаадын бусад эрдэм шинжилгээний байгууллагуудтай хамтран олон талт эрдэм шинжилгээ судалгааг хөгжүүлэх, шинжлэх ухааны байгууллагуудын хамтын ажиллагааны түвшинг ахиулан хүчирхэг судлаачдын багтай сургалт, судалгаа, эрдэм шинжилгээний түүчээлэгч институци.

Стратегийн зорилго:
Монгол улсын хөгжлийн бодлого, хэтийн төлөв хандлага, тэдгээрийн нөлөөллийн дүн шинжилгээ хийх, улмаар эдийн засаг, нийгэм, санхүү, улс төр, институци, хууль эрх зүй, хүрээлэн буй орчны талаарх бодлогын шинжлэх ухааны үндэслэлтэй суурь судалгаагаар төрийн байгууллагуудын бодлого боловсруулагчид, тэдгээрийн шийдвэр гаргалтанд туслалцаа үзүүлэх, Засгийн газрын бодлого, хөтөлбөрт шинжлэх ухааны байр сууринаас санал, зөвлөмж өгнө. 

(+976) 7575-4400 /1233/

ei@num.edu.mn

МУИС Хичээлийн V байр, 503 тоот өрөө
Бага тойруу 48 Улаанбаатар 14210