card

Төр захиргаа, эрдэм шинжилгээ, аж ахуйн нэгж байгууллагатай хөгжлийн цогц, нэгдмэл шийдлийн төлөө хамтарна.

Дэмжих үйлчилгээ

“Төр захиргаа, эрдэм шинжилгээ, аж ахуйн нэгж байгууллагатай хөгжлийн цогц, нэгдмэл шийдлийн төлөө хамтарна.”

Бодлогын судалгаа

Хамтын үйл ажиллагаатай байгууллага, судлаачидтай хамтарч бодлогын судалгаа хийнэ.

Кейс судалгаа

Сургалтын болон ахисан түвшний шинжилгээний кейс боловсруулж, бичихэд дэмжлэг үзүүлнэ.

Өрсөлдөөний бодлого

Өрсөлдөөний бодлогын шинжилгээ хийхэд дэмжлэг үзүүлнэ.

(+976) 7575-4400 /1233/

ei@num.edu.mn

МУИС Хичээлийн V байр, 503 тоот өрөө
Бага тойруу 48 Улаанбаатар 14210