АНУ-ын Холбооны Нөөцийн банк бодлогын хүүгээ 0.75 нэгж хувиар өсгөв.