Гадаадын хөрөнгө оруулалтын үр өгөөж сэдвээр Эдийн засгийн хүрээлэнгийн захирал Х.Цэвэлмаа ярилцлаа.

Эдийн засгийн хүрээлэнгийн захирал Х.Цэвэлмаа, профессор Ч.Хашчулуун нар Eagle News-ийн Нэг сэдвээр: Гадаадын хөрөнгө оруулалтын үр өгөөж сэдвээр хэлэлцүүлэгт оролцлоо.