card
Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хуулийн хэрэгжилтийн өнөөгийн байдал, сайжруулах санал

Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хуулийн хэрэгжилтийн өнөөгийн байдал, сайжруулах санал

“Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хуулийн хэрэгжилтийн өнөөгийн байдал, сайжруулах санал” сэдэвт судалгааны ажлыг хэлэлцүүлнэ.

Дэлгэрэнгүй
“Хөгжлийн эдийн засаг” профессорын судалгааны энэ удаагийн семинар

“Хөгжлийн эдийн засаг” профессорын судалгааны энэ удаагийн семинар

МУИС-ийн Эдийн засгийн тэнхимийн “Хөгжлийн эдийн засаг” профессорын судалгааны энэ удаагийн семинарт ШӨХТГ-ын хамт олон Монгол улсын “Өрсөлдөөний тухай” хуулийн шинэчилсэн найруулгын талаар танилцуулга хийж тэнхимийн багш нараас санал дүгнэлт, зөвлөмж авалаа.

Дэлгэрэнгүй