card

Говийн дэд бүсийн хот байгуулалтын салбарын судалгаа

Судлаачид: Г.Гантулга /Зөвлөх/, Д.Дорлигжав

Он сар: 2019

Гүйцэтгэсэн байгууллагууд: Эдийн засгийн хүрээлэн

Бусад судалгаанууд

Бусад судалгаанууд