card

Говийн дэд бүсийн хөгжлийн зорилтот хөтөлбөр төслийн тайлан

Судлаачид: Х.Цэвэлмаа /ахлах/, Ч.Хашчулуун /зөвлөх/

Он сар: 2019

Гүйцэтгэсэн байгууллагууд: Эдийн засгийн хүрээлэн

Бусад судалгаанууд

Бусад судалгаанууд