card

КОВИД-19 ЦАР ТАХЛЫН ҮЕД ОЮУ ТОЛГОЙН МОНГОЛ УЛСЫН НИЙГЭМ ЭДИЙН ЗАСАГТ ҮЗҮҮЛСЭН НӨЛӨӨ

Судлаачид: Х.Цэвэлмаа /ахлах/, Ч.Хашчулуун /зөвлөх/

Он сар: 2021

Гүйцэтгэсэн байгууллагууд: Эдийн засгийн хүрээлэн

Бусад судалгаанууд

Бусад судалгаанууд