card

БНХАУ-ын ядуурлаас ангижруулах бодлогын хэрэгжилт: ӨМӨЗО-ы Хянган аймгийн жишээ

Судлаачид: С.Амартүвшин

Он сар: 2019

Гүйцэтгэсэн байгууллагууд: МУИС. ЭЗХ

Бусад судалгаанууд

Бусад судалгаанууд