card

Шинэчлэлээс шинэчлэл рүү: ӨМӨЗО болон Гүйжөү мужийн ядуурлаас ангижруулах бодлогын хэрэгжилт, түүний үр нөлөө

Судлаачид: Х.Цэвэлмаа

Он сар: 2019

Гүйцэтгэсэн байгууллагууд: МУИС-ЭЗХ, ӨМИС-МУСХ 

Бусад судалгаанууд

Бусад судалгаанууд