card
“Хөгжлийн эдийн засаг” профессорын судалгааны энэ удаагийн семинар

“Хөгжлийн эдийн засаг” профессорын судалгааны энэ удаагийн семинар

МУИС-ийн Эдийн засгийн тэнхимийн “Хөгжлийн эдийн засаг” профессорын судалгааны энэ удаагийн семинарт ШӨХТГ-ын хамт олон Монгол улсын “Өрсөлдөөний тухай” хуулийн шинэчилсэн найруулгын талаар танилцуулга хийж тэнхимийн багш нараас санал дүгнэлт, зөвлөмж авалаа.

Дэлгэрэнгүй
“Mongolian sea buckthorn to the global market” forum takes place

“Mongolian sea buckthorn to the global market” forum takes place

“Mongolian sea buckthorn to the global market” forum takes place Source by Mongolian News Montsame

Дэлгэрэнгүй
Mongolian seabuckthorn cluster

Mongolian seabuckthorn cluster

Монголын чацарганы кластер

Дэлгэрэнгүй
Эдийн засгийн тогтвортой хөгжил, МУИС Эдийн засгийн хүрээлэн Х.Цэвэлмаа

Эдийн засгийн тогтвортой хөгжил, МУИС Эдийн засгийн хүрээлэн Х.Цэвэлмаа

Эдийн засгийн тогтвортой хөгжил, МУИС Эдийн засгийн хүрээлэн Х.Цэвэлмаа

Дэлгэрэнгүй
Кластерийн хөтөч: #7 Өрсөлдөх чадварын микро эдийн засаг (MOC)

Кластерийн хөтөч: #7 Өрсөлдөх чадварын микро эдийн засаг (MOC)

Харвардын Бизнесийн сургуулийн Стратеги, өрсөлдөх чадварын хүрээлэнгийн захирал, профессор Майкл Портер нь 2002 онд “Өрсөлдөх чадварын микро эдийн засаг” гэсэн академик сүлжээг үүсгэн санаачилсан.

Дэлгэрэнгүй
Кластерийн хөтөч: #6 Кластерийн санаачилга

Кластерийн хөтөч: #6 Кластерийн санаачилга

Кластер бол хувийн ба засгийн газрын хоорондох харилцааг холбож өгөх систем. Тухайлбал, жимсний салбарт тариалагчид, үйлдвэрлэгчид, тэдгээрийн үйл ажиллагааг дэмжих бусад аж ахуйн нэгжүүд, тодруулбал, нөөц түүхий эд нийлүүлэгчид, тээврийн компаниуд, жижиглэнгийн борлуулагчид, боловсролын байгууллага, судалгааны институт, олон нийтийн байгууллага, зар сурталчилгааны агентлагууд бүгд хоорондоо холбоотойгоор үйл ажиллагаа явуулна.

Дэлгэрэнгүй
Кластерийн хөтөч: #5 Нэр томъёоны тайлбар

Кластерийн хөтөч: #5 Нэр томъёоны тайлбар

Кластер хэмээх нэр томъёог олон салбар шинжлэх ухаан ашигладаг. Тухайлбал, архитектур, статистик, эдийн засаг, бизнес, анагаах ухаан гэх мэт.

Дэлгэрэнгүй
Кластерийн хөтөч: #4 Кластерийн оролцогчдын чиг үүрэг

Кластерийн хөтөч: #4 Кластерийн оролцогчдын чиг үүрэг

Компаниуд бол кластерийн гол оролцогчид, тэд инновацилаг, шинэлэг байдлаараа ялгарч, нийгэмд үнэт зүйлс бүтээх хүч юм.

Дэлгэрэнгүй
Кластерийн хөтөч: #3 Яагаад кластер чухал бэ?

Кластерийн хөтөч: #3 Яагаад кластер чухал бэ?

Инновацид түшиглэсэн компаниудыг хөгжүүлэх, тодорхой нэг бүс нутаг дахь салбарын өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэхэд кластерийн ашиг тусыг нь үнэлж баршгүй юм.

Дэлгэрэнгүй
Кластерийн хөтөч: # 2 Кластерийн оролцогчид

Кластерийн хөтөч: # 2 Кластерийн оролцогчид

Бизнес эрхлэгчид зөвхөн өөр хоорондоо өрсөлдсөнөөр нийгмийн үнэт зүйлс бүтээх нь нарийн төвөгтэй харилцаа байдаг. Бизнес бизнестэй харилцах явцдаа илүү ихийг бүтээхийн тулд хамтран экспорт руу чиглэх боломжтой, мөн инновацид суурилан хамтран шинэ зүйлсийг зах зээлд арилжаалж болно. Бизнесийн туршлагаас харахад амжилттай кластерууд нь олон нийтийн оролцоотой байдаг. Их сургууль, судалгааны байгууллагууд, салбарын мэргэжлийн холбоо, эдийн засгийн хөгжлийн агентлагууд болон бусад байгууллагууд нэгэн зэрэг компаниудын үйл ажиллагааг дэмжиж ажиллах нь өндөр үзүүлэлттэй кластерийн гол бүрэлдэхүүн хэсэг юм. Энэхүү зөөлөн дэд бүтцийн (Soft Support Infrastructure) чанар, түүний доторхи багаар ажиллах чадвар нь аливаа кластерийн хөгжлийн гол хүчин зүйл юм.

Дэлгэрэнгүй
Кластерийн хөтөч: #1 Кластерийн тухай

Кластерийн хөтөч: #1 Кластерийн тухай

Кластер бол хувийн ба засгийн газрын хоорондох харилцааг холбож өгөх систем. Тухайлбал, жимсний салбарт тариалагчид, үйлдвэрлэгчид, тэдгээрийн үйл ажиллагааг дэмжих бусад аж ахуйн нэгжүүд, тодруулбал, нөөц түүхий эд нийлүүлэгчид, тээврийн компаниуд, жижиглэнгийн борлуулагчид, боловсролын байгууллага, судалгааны институт, олон нийтийн байгууллага, зар сурталчилгааны агентлагууд бүгд хоорондоо холбоотойгоор үйл ажиллагаа явуулна.

Дэлгэрэнгүй
АЗИЙН ОРНУУДЫН ШИНЭ ХЭВИЙН НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ ДАХЬ КЛАСТЕРУУД” сэдэвт вебинар.

АЗИЙН ОРНУУДЫН ШИНЭ ХЭВИЙН НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ ДАХЬ КЛАСТЕРУУД” сэдэвт вебинар.

МУИС-ийн Эдийн засгийн хүрээлэнгээс “АЗИЙН ОРНУУДЫН ШИНЭ ХЭВИЙН НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ ДАХЬ КЛАСТЕРУУД” сэдэвт олон улсын хурал, веб семинарыг 2020 оны 7 дугаар сарын 6-7-ны өдрүүдэд амжилттай зохион байгууллаа.

Дэлгэрэнгүй
АЗИЙН ОРНУУДЫН ШИНЭ ХЭВИЙН НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ ДАХЬ КЛАСТЕРУУД” сэдэвт олон улсын хурал, веб семинар амжилттай боллоо

АЗИЙН ОРНУУДЫН ШИНЭ ХЭВИЙН НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ ДАХЬ КЛАСТЕРУУД” сэдэвт олон улсын хурал, веб семинар амжилттай боллоо

МУИС-ийн Эдийн засгийн хүрээлэнгээс “АЗИЙН ОРНУУДЫН ШИНЭ ХЭВИЙН НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ ДАХЬ КЛАСТЕРУУД” сэдэвт олон улсын хурал, веб семинарыг 2020 оны 7 дугаар сарын 6-7-ны өдрүүдэд амжилттай зохион байгууллаа.

Дэлгэрэнгүй

"Макро эдийн засгийн өрсөлдөх чадвар: Салбарын өрсөлдөөн, стратеги, байршил" семинар

Харвардын их сургуулийн профессор Такэучи Хиротака-ийн "Макро эдийн засгийн өрсөлдөх чадвар: Салбарын өрсөлдөөн, стратеги, байршил" семинар

Дэлгэрэнгүй
“АЗИЙН ОРНУУДЫН ШИНЭ ХЭВИЙН НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ ДАХЬ КЛАСТЕРУУД”

“АЗИЙН ОРНУУДЫН ШИНЭ ХЭВИЙН НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ ДАХЬ КЛАСТЕРУУД”

Шинэ хэв маягийн амьдралд дасан зохицох, шинээр загварчлах, хандлагаа өөрчлөх сорилт тулгарч буй үед үйл явдал болон хандлагын тухай асуудлыг хэлэлцэхээр олон улсын хурал, веб семинарыг “Азийн орнуудын шинэ хэвийн нөхцөл байдал дахь кластерууд” сэдвийн хүрээнд хийх гэж байна.

Дэлгэрэнгүй